Het Kantoor

Sven Heeren Advocatuur is een modern advocatenkantoor, dat is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, verbintenissenrecht en burgerlijk procesrecht. Het kantoor onderscheidt zich van andere advocatenkantoren, door de kennis van de rechtsgebieden voornoemd op een strategische en creatieve wijze met elkaar te combineren.

Tot de clientèle van Sven Heeren Advocatuur behoren binnen- en buitenlandse (beursgenoteerde-) vennootschappen, bancaire instellingen, (landelijk opererende) grote- en middelgrote werkgevers, het midden- en klein bedrijf, statutair bestuurders en werknemers in voornamelijk het midden- en hoger segment.

Sven Heeren Advocatuur adviseert (en procedeert) over onder meer:

de positie van de statutair directeur, reorganisatie, ontslag op staande voet, de arbeidsovereenkomst, individueel ontslagrecht, collectief ontslagrecht, medezeggenschap, het concurrentiebeding, schorsing en wedertewerkstelling, tewerkstelling buitenlandse werknemers, onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), verzuim, beëindiging en wijziging van overeenkomsten, nakoming, schadevergoeding, verrekening, ontbinding, vernietiging, dwaling, ongerechtvaardigde verrijking, opschorting, aansprakelijkheid en het beslag- en executie-recht.

Sven Heeren

Sven Heeren is na afronding van zijn studie Nederlands recht in 2001 als advocaat beëdigd en is sinds dat moment - onafgebroken - als advocaat werkzaam geweest. Vanaf 2009 is Sven Heeren zelfstandig praktijk gaan voeren. Sven Heeren heeft meerdere specialisatie-opleidingen gevolgd en succesvol afgerond en is lid van meerdere, door de Nederlandse Orde van Advocaten geaccrediteerde, specialisatieverenigingen.

De werkwijze van Sven Heeren kenmerkt zich door betrokkenheid, deskundigheid, creativiteit, strategie en bevlogenheid.

Contact

Sven Heeren Advocatuur B.V.

Correspondentieadres: postbus 1824 | 4801 BV Breda

Bezoekadres: Van Voorst tot Voorststraat 1 | 4815 GM Breda (uitsluitend op afspraak)

T 076.513.70.30
F 076.513.70.31
E info@svenheeren.nl
Kvk nummer: 20159055
BTW nummer: NL821193193B01